Ziekmeldingen en verlof


Ziekmelding en verlofaanvraag

De procedure voor verlofaanvragen en het ziekmelden van leerlingen is enigszins gewijzigd, u kunt deze voortaan via Parro doorgeven.

Als u uw zoon/dochter wilt ziekmelden kunt u dit doen via Parro, onder Absenties. De ziekmelding komt rechtstreeks bij de betreffende leerkrachten terecht.

Ook een verlofaanvraag kunt u via Parro bij Absenties doorgeven, u wordt dan doorgeschakeld naar het verlofformulier op onze website. Als de verlofaanvraag bij ons binnengekomen is, krijgt u bericht teruggestuurd.

Voor het toekennen van het verlof houden we ons aan de kaders zoals de wet op de leerplicht gesteld heeft. We willen u vragen het verlof tijdig aan te vragen. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de directeur.