Educatis


Bestuur Educatis
De Willem Farelschool is één van de tien scholen van Educatis. Educatis is een vereniging voor reformatorisch primair onderwijs in Midden-Nederland en wordt bestuurd door dhr. J.A. van Hell . De directeuren van de verschillende scholen vergaderen regelmatig en stemmen organisatie en strategisch beleid met elkaar af. Voor meer informatie over Educatis verwijzen wij naar betreffende website: www.educatis-rpo.nl