Passend onderwijs


Passend onderwijs
De Willem Farelschool is een zogenaamde brede zorgschool. Dit houdt in dat wij vanuit ons basisaanbod zorg kunnen bieden aan de volledige breedte van het basisonderwijs. Naast zorg voor het kind met ontwikkelingsachterstanden hebben we ook een aanbod voor leerlingen met kenmerken van meer- of hoogbegaafdheid. Onderwijsassistenten bieden dagelijks extra ondersteuning in onze relatief kleine groepen. Twee intern begeleiders zijn samen betrokken bij de leerlingenzorg in school. Daarnaast heeft de school een interne en externe vertrouwenspersoon. 
Voor meer informatie verwijzen we naar ons ondersteuningsprofiel 2019-2023.