Identiteit

De Bijbel als uitgangspunt

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad...

Bij de ingang van onze school ziet u een kunstwerk over dit vers uit Psalm 119. Als reformatorische basisschool beschouwen wij Gods Woord en de daarbij behorende drie formulieren van enigheid dan ook als uitgangspunt van ons onderwijs.
 
Gods Woord heeft voor ons betekenis voor nu en later. Voor het leven van het kind in de 21e eeuw. Vandaar dat we een praktische vertaalslag van de Bijbelse boodschap naar nu belangrijk vinden. Daarnaast ook voor de toekomst. Wij leren niet alleen voor het leven van nu. Wij leren onze leerlingen dat we moeten leven tot Gods eer en dat wij de Heere Jezus nodig hebben als onze Verlosser. 'Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden'(1 Joh. 1:7).  Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven! 

Vanuit bovenstaand perspectief geven wij 'onderwijs in goede handen' vorm. In de ontspannende wetenschap dat ons onderwijs in Gods handen ligt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het document 'onze identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk'