Organisatie

Binnen onze school staat de organisatie ten dienste van de leerlingen en hun leerkrachten. De leerlingen staan centraal en alles wat er in school gebeurt, moet leiden tot het geven van goed en verantwoord onderwijs. Binnen onze school zijn daarom verschillende verantwoordelijkheden:

De directie draagt de eindverantwoording voor het onderwijs binnen de school. Naast een directeur, heeft de school ook een onderbouwcoördinator en een bovenbouwcoördinator. De directeur is verantwoordelijk voor het algemene, personele en onderwijskundige beleid binnen de school. De coördinatoren hebben een aantal praktische taken en beleidstaken voor de betreffende bouw. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur, dhr. G.W.A. van Belzen: g.vanbelzen@educatis-rpo.nl

De interne begeleiding is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school. De intern begeleider is twee dagen per week aanwezig en wordt ondersteund door de bouwcoordinatoren. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de intern begeleider, mw. J. Kroon- Hoogendoorn: c.kroon@educatis-rpo.nl

Het bestuur van Educatis is het bevoegd gezag van de Willem Farelschool. Educatis is een fusie van negen reformatorische basisscholen in het midden van het land. Voor vragen of opmerkingen aan Educatis kunt u contact opnemen met het bovenschools management: info@educatis-rpo.nl

De Medezeggenschapsraad heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. Zij heeft een initiatiefbevoegdheid, een adviesbevoegdheid en een instemmingbevoegdheid voor wat betreft een aantal zaken. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de school. voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaresse van de MR, mw. C. Van Vliet: c.vandepol@educatis-rpo.nl.

De Lokale Commissie is verantwoordelijk voor de identiteit van de Willem Farelschool en de Johannes Calvijnschool (Amersfoort). De leden van deze commissie zijn betrokken bij het benoemen van leerkrachten, het toelaten van nieuwe gezinnen en het adviseren van de directie voor wat betreft identiteitsgevoelige onderwerpen in de school. Vragen en opmerkingen wat betreft de identiteit lopen in eerste instantie via de directie van de school.

De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de ouderhulp binnen onze school. Zij benadert ouders voor verschillende vormen van praktische hulp binnen de school en helpt de school met de organisatie van verschillende activiteiten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van deze commissie, mw. Willeke Thierry: acwillemfarel@gmail.com

agenda
17 juni 2019
Ledenvergadering Berseba
25 juni 2019
Laatste dag plusklas
30 juni 2019
jarig: juf van Beek-Geluk
nieuws
uitnodiging voorleesmorgen peuters
17 januari 2019
Vorig jaar hebben we voor het eerst een 'voorleesuurtje' georganiseerd v... lees meer >
aanmelding nieuwe leerlingen
8 januari 2019
Het is weer mogelijk kinderen aan te melden voor onze scholen. U kunt kindere... lees meer >
nieuw adres en bereikbaarheid
9 november 2018
Het tijdelijke adres van de school is:  Zuiderinslag 2, 3871 MR Hoevelak... lees meer >