Missie

De missie van de Willem Farelschool luidt als volgt: De Willem Farelschool is een christelijke school op reformatorische grondslag, waar aandacht is voor de individuele leerling die op effectieve wijze leert en wordt voorbereid op een plaats in de maatschappij. Dit gebeurt in een prettige sfeer met een sociaal, veilig en opvoedkundig klimaat, waarin kinderen worden ondersteund en uitgedaagd om te leren en zich te ontwikkelen met hoofd, hart en handen.

Klimaat

In onze visie staat een veilig opvoedkundig klimaat centraal. Wij werken aan dit veilige klimaat onder andere door bewust om te gaan met het pedagogisch klimaat, activerend lesgeven, zelfstandig werken, gedifferentieerd lesgeven en een effectieve instructie. Daarnaast vinden wij het werken aan goede sociale vaardigheden belangrijk. Wij hechten veel waarde aan een goede leerlingenzorg en wij volgen onze leerlingen voor wat betreft het sociaal emotioneel en cognitief functioneren. Bij het streven naar goed onderwijs vinden wij het van belang dat wij telkens opnieuw kritisch kijken naar onze resultaten.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat we als school een lange termijn visie hebben. Een praktische uitwerking van onze visie vindt u terug in het Schoolplan 2019-2023. In dit schoolplan kunt u lezen wat onze visie is en wat onze plannen zijn voor de komende jaren. In het Jaarplan 2019-2020 kunt u vanuit het Schoolplan een praktische uitwerking voor het huidige cursusjaar vinden. Tot slot kunt u in de Schoolgids 2019-2020 nog veel praktische informatie lezen over onze school.

Downloads

agenda
18 oktober 2019
Studiedag 2
18 oktober 2019
Studiedag 2
19 oktober 2019
Jarig: meester v.d. Schee
nieuws
vacature administratief medewerker
10 september 2019
Wij zoeken per 15/11/2019 een administratief medewerker m/v voor 12 u... lees meer >
weer terug aan de Dassenburcht!
23 juli 2019
We kijken dankbaar terug op de (her)opening van ons gebouw aan de Dassenburcht. ... lees meer >
nieuwe huisstijl
23 juli 2019
Een vernieuwd schoolgebouw vraagt ook om een nieuwe huisstijl. Bij de (her)openi... lees meer >