Missie

De missie van de Willem Farelschool luidt als volgt: De Willem Farelschool is een christelijke school op reformatorische grondslag, waar aandacht is voor de individuele leerling die op effectieve wijze leert en wordt voorbereid op een plaats in de maatschappij. Dit gebeurt in een prettige sfeer met een sociaal, veilig en opvoedkundig klimaat, waarin kinderen worden ondersteund en uitgedaagd om te leren en zich te ontwikkelen met hoofd, hart en handen.

Klimaat

In onze visie staat een veilig opvoedkundig klimaat centraal. Wij werken aan dit veilige klimaat onder andere door bewust om te gaan met het pedagogisch klimaat, activerend lesgeven, zelfstandig werken, gedifferentieerd lesgeven en een effectieve instructie. Daarnaast vinden wij het werken aan goede sociale vaardigheden belangrijk. Wij hechten veel waarde aan een goede leerlingenzorg en wij volgen onze leerlingen voor wat betreft het sociaal emotioneel en cognitief functioneren. Bij het streven naar goed onderwijs vinden wij het van belang dat wij telkens opnieuw kritisch kijken naar onze resultaten.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat we als school een lange termijn visie hebben. Een praktische uitwerking van onze visie vindt u terug in het Schoolplan 2015-2019. In dit schoolplan kunt u lezen wat onze visie is en wat onze plannen zijn voor de komende jaren. In het Jaarplan 2017-2018 kunt u vanuit het Schoolplan een praktische uitwerking voor het huidige cursusjaar vinden. Tot slot kunt u in de Schoolgids 2017-2018 nog veel praktische informatie lezen over onze school.

Downloads

agenda
17 juni 2019
Ledenvergadering Berseba
25 juni 2019
Laatste dag plusklas
30 juni 2019
jarig: juf van Beek-Geluk
nieuws
uitnodiging voorleesmorgen peuters
17 januari 2019
Vorig jaar hebben we voor het eerst een 'voorleesuurtje' georganiseerd v... lees meer >
aanmelding nieuwe leerlingen
8 januari 2019
Het is weer mogelijk kinderen aan te melden voor onze scholen. U kunt kindere... lees meer >
nieuw adres en bereikbaarheid
9 november 2018
Het tijdelijke adres van de school is:  Zuiderinslag 2, 3871 MR Hoevelak... lees meer >