Gods Woord centraal

Binnen onze school staat het Woord van God centraal. Dat houdt in dat de Bijbel ons richtlijn is in het handelen binnen de school. Daarnaast hebben wij de Drie Formulieren van Enigheid (Heidelberger Catechismus, Dordtse Leerregels en Nederlandse Geloofsbelijdenis) als uitgangspunt. Deze formulieren vatten ons belijden samen. Onze christelijke levensvisie wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk binnen onze school. In de school wordt gebeden, wordt gelezen en verteld uit de Bijbel en worden de Bijbelse principes als uitgangspunt genomen in de (leer) gesprekken met de leerlingen.

Inhoud

In de Bijbelse boodschap staat binnen onze school de verlorenheid van de mensen en de redding die er is in Christus Jezus centraal. Wij leren onze kinderen om de gaven die zij van hun Schepper hebben ontvangen, te gebruiken tot Zijn eer en tot zegen voor hun naasten. Wij beseffen dat wij dit alleen kunnen doen door Gods genade.

Praktijk

Voor een praktische uitwerking van de identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk, verwijzen wij u naar het document identiteit (pdf).

agenda
18 oktober 2018
Verhuisdag
19 oktober 2018
meester Van der Schee jarig
19 oktober 2018
Verhuisdag
nieuws
ingepakte dozen
4 oktober 2018
Terwijl de laatste hand aan ons tijdelijk gebouw aan de Zuiderinslag gelegd word... lees meer >
opening Zuiderinslag
4 oktober 2018
Op woensdag 16 oktober hopen we om 11.30 uur samen met wethouder mevrouw N. (Nad... lees meer >
spannend schooljaar!
5 september 2018
Nog zes weken en dan verhuizen de 250 leerlingen en 25 medewerkers van de Wi... lees meer >