Gods Woord centraal

Binnen onze school staat het Woord van God centraal. Dat houdt in dat de Bijbel ons richtlijn is in het handelen binnen de school. Daarnaast hebben wij de Drie Formulieren van Enigheid (Heidelberger Catechismus, Dordtse Leerregels en Nederlandse Geloofsbelijdenis) als uitgangspunt. Deze formulieren vatten ons belijden samen. Onze christelijke levensvisie wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk binnen onze school. In de school wordt gebeden, wordt gelezen en verteld uit de Bijbel en worden de Bijbelse principes als uitgangspunt genomen in de (leer) gesprekken met de leerlingen.

Inhoud

In de Bijbelse boodschap staat binnen onze school de verlorenheid van de mensen en de redding die er is in Christus Jezus centraal. Wij leren onze kinderen om de gaven die zij van hun Schepper hebben ontvangen, te gebruiken tot Zijn eer en tot zegen voor hun naasten. Wij beseffen dat wij dit alleen kunnen doen door Gods genade.

Praktijk

Voor een praktische uitwerking van de identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk, verwijzen wij u naar het document identiteit (pdf).

agenda
17 juni 2019
Ledenvergadering Berseba
25 juni 2019
Laatste dag plusklas
30 juni 2019
jarig: juf van Beek-Geluk
nieuws
uitnodiging voorleesmorgen peuters
17 januari 2019
Vorig jaar hebben we voor het eerst een 'voorleesuurtje' georganiseerd v... lees meer >
aanmelding nieuwe leerlingen
8 januari 2019
Het is weer mogelijk kinderen aan te melden voor onze scholen. U kunt kindere... lees meer >
nieuw adres en bereikbaarheid
9 november 2018
Het tijdelijke adres van de school is:  Zuiderinslag 2, 3871 MR Hoevelak... lees meer >