Gods Woord centraal

Binnen onze school staat het Woord van God centraal. Dat houdt in dat de Bijbel ons richtlijn is in het handelen binnen de school. Daarnaast hebben wij de Drie Formulieren van Enigheid (Heidelberger Catechismus, Dordtse Leerregels en Nederlandse Geloofsbelijdenis) als uitgangspunt. Deze formulieren vatten ons belijden samen. Onze christelijke levensvisie wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk binnen onze school. In de school wordt gebeden, wordt gelezen en verteld uit de Bijbel en worden de Bijbelse principes als uitgangspunt genomen in de (leer) gesprekken met de leerlingen.

Inhoud

In de Bijbelse boodschap staat binnen onze school de verlorenheid van de mensen en de redding die er is in Christus Jezus centraal. Wij leren onze kinderen om de gaven die zij van hun Schepper hebben ontvangen, te gebruiken tot Zijn eer en tot zegen voor hun naasten. Wij beseffen dat wij dit alleen kunnen doen door Gods genade.

Praktijk

Voor een praktische uitwerking van de identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk, verwijzen wij u naar het document identiteit (pdf).

agenda
18 oktober 2019
Studiedag 2
18 oktober 2019
Studiedag 2
19 oktober 2019
Jarig: meester v.d. Schee
nieuws
vacature administratief medewerker
10 september 2019
Wij zoeken per 15/11/2019 een administratief medewerker m/v voor 12 u... lees meer >
weer terug aan de Dassenburcht!
23 juli 2019
We kijken dankbaar terug op de (her)opening van ons gebouw aan de Dassenburcht. ... lees meer >
nieuwe huisstijl
23 juli 2019
Een vernieuwd schoolgebouw vraagt ook om een nieuwe huisstijl. Bij de (her)openi... lees meer >